Rigens ret og dele

Rigens ret og dele
kaldtes de i en række lovbud fra det 13. århundrede og senere indeholdte bestemmelser, særlige måde hvorpå domme kunne erholdes eksekverede i følge kongelig befaling. Den af Christian d. IV, d. 10. December 1625 udgivne lov, døbtes Danmarks Rigens ret og dets Dele. Formodentlig heraf: 'Rigensgade' ved Nyboder. Rigens profosse betegnede således en overordnet militær politimyndighed; han forestod for Christian IV retsplejen i hæren, og var overbefalingsmand over Københavns væbning, og måtte endog påtage sig skarpretterens funktion. Dele betyder i denne forbindelse at 'forfølge den anklagede'.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”